‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit.’

Bouwbedrijf Noordersluis heeft op het sociale gebied ervaring met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit uit zich onder andere in:

Aannamebeleid
Bij het aannemen van medewerkers schept Bouwbedrijf Noordersluis de juiste verwachtingen bij kandidaten. Het aannamebeleid richt zich naast het beschikken over de juiste vakinhoudelijke kennis ook op de benodigde vaardigheden en competenties (aanname op dieper gelegen persoonseigenschappen die een succes kunnen leveren aan het functioneren van de werknemer). Tevens biedt Bouwbedrijf Noordersluis kansen vanuit de Participatiewet met als doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Duurzame inzetbaarheid
Bouwbedrijf Noordersluis zet zich in om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te vergroten. Voor Bouwbedrijf Noordersluis kenmerkt duurzame inzetbaarheid zich in ‘gezonde, gemotiveerde, flexibele en productieve medewerkers’.

Om dit mede te realiseren richt de organisatie zich op de volgende 3 aandachtsgebieden:
• Werk veilig
• Houd plezier
• Kijk vooruit

Opleidingen
Het waarborgen van vakmanschap (op alle niveaus in de organisatie) wordt steeds belangrijker, opleiden is dus belangrijk.
Bouwbedrijf Noordersluis kent een beleid waarbij er collectief opleidingen worden verzorgd, de zogenaamde bedrijfsopleidingen. Hierbij rekening houdend met de behoefte van de medewerkers individueel en de organisatie in zijn geheel. Daarnaast krijgt iedere medewerker de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen via een individueel opgesteld ontwikkelingsplan.

Stage- werkervaringsplekken
Bouwbedrijf Noordersluis heeft als uitgangspunt dat bij een leer- /stageplaats of afstudeeropdracht geldt dat de opdracht en/of uitvoerende werkzaamheden moet bijdragen aan de ontwikkeling van de student/leerling en een directe, waardevolle bijdrage moet leveren aan de organisatie.
• Werken aan verbetering van de kwaliteit van de studenten/leerlingen.
• Het binnenhalen van studenten/leerlingen een kweekvijver vormen voor aankomende professionals.
• Als maatschappelijke organisatie een bijdrage moet leveren aan het opleiden van nieuwe medewerkers.
• Stagiaires/leerlingen kunnen door hun inbreng, bijdragen aan een innovatieve en lerende organisatie.

Binnen Bouwbedrijf Noordersluis bestaan er op diverse afdelingen de mogelijkheid voor studenten om een stage- of werkervaring op te doen.

Leerlingbouwplaats
Bouwbedrijf Noordersluis staat bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en ECABO ingeschreven als erkend leerbedrijf en heeft projecten uitgevoerd waarbij o.a. het project als leerling bouwplaats is aangemerkt. Bouwbedrijf Noordersluis maakt tijd, biedt de ruimte en de middelen om de leerlingen een goede en leerzame plek binnen het bedrijf te bieden. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.

Opstapbanen
Indien zich de mogelijkheid voordoet biedt Noordersluis, in samenspraak met diverse instanties, arbeidsplaatsen aan om mensen terug te begeleiden in het arbeidsproces. In samenwerking met het Concern voor werk, Werkbedrijf Lelystad en re-integratie bureaus probeert Bouwbedrijf Noordersluis desbetreffende medewerkers een kans te bieden naar regulier werk of een blijvende plek te creëren binnen een beschermde werkomgeving.

.

academie_007

Onze medewerkers tijdens een cursus van onze interne academie