‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit.’

Bouwbedrijf Noordersluis heeft op het sociale gebied ervaring met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit uit zich onder andere in:

Aannamebeleid

  • Het wekken van de juiste verwachtingen bij kandidaten,
  • Aannamebeleid op competenties (aanname op dieper gelegen persoonseigenschappen die een succes kunnen leveren aan het functioneren van de werknemer),
  • Gelijke kansen voor mensen met diverse achtergronden.

Opleidingen
Noordersluis kent een beleid waarbij er collectief opleidingen worden verzorgd, de zogenaamde bedrijfsopleidingen. Daarnaast krijgt iedere medewerker de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen binnen zijn of haar functie. Ook bestaat er de mogelijkheid om verder door te groeien en dan wordt er gekeken naar opleidingen buiten de eigen functie. Dit doet Noordersluis samen met het loopbaantraject van Bouw & Infra.

Stage- werkervaringsplekken
Op elke afdelingen bestaat er de mogelijkheid voor studenten om een stage- of werkervaring op te doen. Elke ½ jaar hebben wij stage plaatsen op de afdeling administratie, bouwbureau en productie. Ook de zogenaamde ‘snuffelstages’ (3 weken) zijn een bekend fenomeen voor Noordersluis.

Leerlingbouwplaats
Noordersluis staat bij de stichting Fundeon en ECABO ingeschreven als erkend leerbedrijf en heeft projecten uitgevoerd waarbij o.a. het project als leerlingbouwplaats is aangemerkt.

Opstapbanen
Indien zich de mogelijkheid voordoet biedt Noordersluis, in samenspraak met diverse instanties, arbeidsplaatsen aan om mensen terug te begeleiden in het arbeidsproces. Concern voor werk voor de Sociale Werkvoorziening in Flevoland uit.

academie_007

Onze medewerkers tijdens een cursus van onze interne academie