Wanneer u een schade en/ of gebrek meldt, wordt deze melding behandeld volgens onze standaard procedure. Na binnenkomst van uw schriftelijke melding ontvangt u van ons een bevestiging en wij maken vervolgens met u een afspraak. Voor een correcte behandeling van uw schade en/ of gebrek dient u onderstaande gegevens correct en volledig in te vullen.

Geslacht:*
manvrouw

Naam:*

Voorletters:*

Adres:*

Postcode:*

Plaats:*

Telefoon prive:*

Telefoon zakelijk:

E-mail:*Woningbouw met Woningborg garantie
In geval van schade en/ of gebrek aan uw koopwoning met Woningborg garantie (indien uw GIW-waarborgcertificaat begint met de letter W, kunt u zich wenden tot de Woningborg garantie.) zal de procedure volgens het Woningborg worden behandeld welke u hebt ontvangen bij de ondertekening van uw koop- aannemingsovereenkomst. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie- en waarborgregeling kunt u binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk de schade en/ of gebrek aan ons melden. Indien u een koopwoning heeft met Woningborg of met een GIW-waarborgcertificaat, dient u onderstaande gegevens correct en volledig in te vullen.

Als tijdens het bezoek van onze medewerkers blijkt dat u klachtmelding of schademelding niet voldoet aan de garantievoorwaarden zijn wij gerechtigd onze kosten in rekening te brengen.

Woningtype:

Kavelnummer:

Projectnummer:

Opleverdatum:

Woningborg/GIW certificaatnummer:

Omschrijving schade en/ of gebrek:Overige meldingen
In alle overige gevallen van schade en/ of gebrek dient u onderstaande gegevens correct en volledig in te vullen.

Projectnaam*:

Plaatsnaam*:

Projectnummer:

Opleverdatum*:

Omschrijving schade en/ of gebrek: