Duurzaam bouwen is in bouwend Nederland allang geen onbekende meer. Met duurzaam bouwen belasten we – nu en in de toekomst – het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen.

Duurzaam bouwen en verbouwen betekent dat we kiezen voor de oplossing die het minst milieubelastend is. Dit proces begint al bij de opdrachtgever die aangeeft welke duurzame kwaliteit hij wenst.

Wanneer een opdrachtgever aangeeft duurzaam te willen bouwen gaat Noordersluis met de volgende richtlijnen aan de slag:

  • Voor elke opdrachtgever is het van belang een gezond,veilig en comfortabel gebouw of huis te bewonen,
  • We stemmen het ontwerp en de materiaalkeuze daarom af op zowel de functie als de gewenste levensduur van het gebouw,
  • We kiezen samen met de opdrachtgever voor energiebesparende maatregelen, duurzame energiebronnen en stemmen dit af op het beheer van het gebouw,
  • We kiezen zoveel mogelijk voor materialen/producten die weinig milieubelastend zijn (vervuiling van lucht, water en boden) en die in de gebruik- en afvalfase zo weinig mogelijk problemen opleveren,
  • Met onderaannemers en leveranciers wordt goed besproken welke alternatieven er zijn om het milieu minimaal te belasten,
  • We kijken planning technisch hoe we zo het “droogstoken” tot een minimum kunnen beperken,
  • In de voorbereidingsfase houden we rekening met het minimaliseren van afval,
  • De bouwplaatsvoorzieningen worden zo ingericht om de effecten op het milieu te minimaliseren.
informer energiebesp op bruis Nijv

Bouwbedrijf Timmerman informeert particulieren woningbezitters over energiebesparende maatregelen