Bij Bouwbedrijf Noordersluis leeft het besef dat wij duurzaam moeten omgaan met onze kostbare natuur en de ambitie is om duurzame doelstellingen te ondersteunen en te blijven integreren. Om de kwaliteit en duurzaamheid van de producten en/of diensten te borgen heeft Bouwbedrijf Noordersluis een kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld waarmee het eindproduct gegarandeerd wordt en blijft. Dit begint al tijdens de voorbereidingsfase waarbij er samen met de opdrachtgever gekozen wordt voor energiebesparende maatregelen, duurzame energiebronnen en het efficiënt gebruiken van materialen.

Een greep uit de maatregelen:

  • Duurzame digitalisering. Digitalisering spaart niet alleen tijd en geld, maar ook het milieu.
  • In de voorbereidingsfase inventariseren hoe afval te minimaliseren.
  • Inventariseren hoe ‘droogstoken’ tot een minimum kan worden beperkt.
  • Afstemmen van het ontwerp en de materiaalkeuze af op zowel de functie als de gewenste levensduur en onderhoudsfase van het gebouw;
  • Inzet van de CO2 prestatieladder. Een instrument waarmee Bouwbedrijf Noordersluis CO2-bewust handelen stimuleert.

De ISO 14001 normering is een milieumanagementsysteem dat zich richt op het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van mogelijke milieurisico’s. Hierbij wordt gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie. Aandacht voor circulair bouwen is als een onderdeel van het bij het Bouwbedrijf Noordersluis gangbare KAM managementsysteem reeds in de bedrijfsvoering verweven.

Onderaannemers
Tijdens het bouwproces zijn er meerdere partijen betrokken bij de realisatie. Al deze partijen zijn bekend met het kwaliteitsmanagement systeem van Bouwbedrijf Noordersluis en passen zo nodig hun werkwijze daarop aan. Als het gaat om een duurzaam bouwproject wordt er met onderaannemers en leveranciers goed besproken welke alternatieven er zijn om het milieu minimaal te belasten.