Sinds medio 2017 is Bouwbedrijf Noordersluis ISO 9001:2015 gecertificeerd. Om dit certificaat te behalen moest Bouwbedrijf Noordersluis voldoen aan een aantal eisen. Zo staat ons kwaliteitsbeleid beschreven in handboeken en is deze informatie bekend bij al onze medewerkers. Wij voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan een product of dienst en wij beheersen onze bedrijfsprocessen. Dit is aangetoond door een audit.

 

De gehele Noordersluis Bouwgroep is aangesloten bij Stichting Bouwgarant en Bouwend Nederland. Door de aansluiting bij Bouwgarant weet u als opdrachtgever zeker dat onze bouwbedrijven voldoen aan verschillende kwaliteitseisen zoals; de juiste diploma’s, aantoonbare ervaring en dat wij verzekerd zijn tegen schade.Met ons VCA certificaat tonen we aan dat wij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Noordersluis Bouwgroep is een Erkend leerbedrijf. Er is voldoende en deskundige begeleiding aanwezig binnen onze organisatie. Wij maken tijd, bieden de ruimte en de middelen om de stagiair(e) en afstudeerder een goede en leerzame plek binnen ons bedrijf te bieden.

Ons KOMO-keurmerk geeft aan dat wij een onbetwiste kwaliteit aanbieden op producten, processen, systemen en diensten die wij aanbieden. Deze kwaliteit verhoogt de efficiency in het bouwproces en verlaagt de faalkosten.

Woningborg bouwzekerheid biedt méér bouwzekerheid dan welke andere regeling ook. Mocht de Noordersluis Bouwgroep het project niet kunnen afronden, dan zorgt Woningborg ervoor dat het project zonder meerkosten wordt afgebouwd.

Wij worden regelmatig gecontroleerd op alle deze punten.