Renovatie centrum Polderburen Almere
Polderburen is een centrum voor verpleeghuiszorg, bedoeld voor mensen die – soms tijdelijk – niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben verzorging en verpleging nodig die thuis of in het zorgcentrum niet wordt geboden. In een
verpleeghuis verblijven veelal ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Polderburen biedt plaats aan tenminste 100 bewoners/patiënten, in acht wooneenheden van elk dertien à veertien bewoners. Het complete interieur van het complex zal gerenoveerd worden.
OPDRACHTGEVER: CORESTA bv

ARCHITECT: Anomalie architecten

VERWERVINGSVORM: Design and Build

CONSTRUCTEUR: Bolwerweekers bv

OPPERVLAKTE / INHOUD: 4.730 m3

STATUS: Gerealiseerd