Bedrijventerrein Noordersluis is beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde bij het KVO is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en Platform Noordersluis afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Met de samenwerking willen de ondernemers het bedrijventerrein ‘schoon, heel en veilig’ te houden.

In het voorjaar van 2018 is er door de werkgroep en MKB Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op het bedrijventerrein, waaronder een enquête bij ondernemers en een schouw op het bedrijventerrein. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er doelstellingen geformuleerd en prioriteiten gesteld, zoals verkeersveiligheid en onderhoud. Deze prioriteiten dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd.

Het keurmerk draagt bij aan een hogere veiligheidsbeleving van het bedrijventerrein, verbetert het werkklimaat en vergroot de betrokkenheid van alle partijen. Het keurmerk van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en MKB Nederland is een prima basis voor een blijvende samenwerking en blijvende veiligheid van het bedrijventerrein. Het certificaat werd tijdens een bijeenkomst bij Bouwbedrijf Noordersluis uitgereikt!

Wanneer u vragen of meldingen heeft kunt u die altijd stellen of melden via de mail:info@platformnoordersluis.nl.